ارتباط با ما


صاحب امتیاز و مدیر مسئول : هادی رستمی09214254852

09355898401

karoeshteghal1398@gmail.com

گیلان؛ رشت؛ میدان مادر؛ ساختمان مهندسین؛ طبقه چهارم شرکت وب فرتاک
ما در شبکه های اجتماعی: