تبدیل وضعیت استخدامی شهرداری قم

اخبار استخدام و کاریابی

بازارکار،جذب نیرو،اشتغال
  • لطفا نظر خود را در رابطه با این مطلب بنویسید...٠ نظر

تبدیل وضعیت استخدامی شهرداری قم

تاریخ انتشار: ٣٠ تیر ١٤٠٠ ٠ ٠
دسته بندی کلی: اخبار استخدام و کاریابی
دسته بندی عنوان خبر: بازارکار،جذب نیرو،اشتغال

 

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری قم اظهار‌کرد: احکام قانونی همیاران ایثارگر شامل تبدیل موقعیت استخدامی شهرداری قم صادر شد.

 

به گزارش کارواشتغال سید علی بیگدلی ذکر داشت: درپی طومار شماره ۱۶۶۶۸ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ مدیرکل متشخص دفتر کار مرمت و تحول اداری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مورد تصحیح فرایند تبدیل شرایط همیاران ایثارگر، با کارایی‌های ایفا‌گردیده در اداره مجموع سرمایه انسانی، فرایند صادر شدن احکام قانونی همیاران ایثارگر دربرگیرنده ضابطه استفساریه بند “و” ماده (۴۴) ضابطه نرم‌افزار پنجم گسترش که مدارک مایحتاج و دارای ربط را ارائه و جواز هسته انتخاب را نیز اخذ کرده‌اند در هفته سرازیر اجرایی شوید و در هفته‌های آتی با کامل شدن مدارک بقیه همیاران شامل، احکام قانونی کارگزینی آن ها نیز صادر شود.

 

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری قم تعداد همکارانی را که مبتنی بر ضابطه استفساریه بند “و” ماده (۴۴) ضابطه اپلیکیشن پنجم در شهرداری قم تبدیل حالت می شوند را ۱۸۰ نفر اعلام نمود.

 

او در باب بند “د” تبصره بیست ضابطه میزان دارایی سال ۱۴۰۰ مجموع مرزوبوم اظهار کرد: فرایند دارای ارتباط به‌خواسته تبدیل موقعیت همیاران شامل این ماده نیز در شهرداری استارت شده است و راجع به بعضا ابهامات نیز استعلامات دارای ربط از مراجع ذی‌صلاح در درحال حاضر اعمال میباشد که فورا مبتنی بر جواب‌های دریافتی تدبیرها دارای ارتباط، اجرایی خواهند شوید.

 

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری قم در نقطه پايان اظهار‌کرد: با در حیث تصاحب کردن سیاست بزرگ و راهبردی شهرداری قم در حوزه منابع انسانی و تأکید مدیران ارشد بر اعتنا ویژه به خانواده گران قدر ایثارگران شهرداری قم طی سال‌های اخیر و بر پایه ی قانون ها ابلاغی دارای ارتباط، شهرداری قم کوشش کرده تا به نحو درست و در دست کم مجال ممکن نسبت به اجرایی شدن موقعیت و وام ها دارای ربط مبادرت کند.

 

اخبار مرتبط