استخدام بدون سابقه کار از طریق هفت راه کارا و مهم

اخبار استخدام و کاریابی

بازارکار،جذب نیرو،اشتغال
  • لطفا نظر خود را در رابطه با این مطلب بنویسید...٠ نظر

استخدام بدون سابقه کار از طریق هفت راه کارا و مهم

تاریخ انتشار: ٠١ مرداد ١٤٠٠ ٠ ٠
دسته بندی کلی: اخبار استخدام و کاریابی
دسته بندی عنوان خبر: بازارکار،جذب نیرو،اشتغال

پایگاه خبری استخدامی کارواشتغال : 

 

درمورد استخدام سوای سوابق عمل در برخی از مشاغل چه می دانید؟ در صورتی‌که‌چه بیشتر کارفرمایان دوست دارا‌هستند رزومه شما‌را ببینند، بعضا نیز آزمودن بدون واسطه شما‌را بر قرائت مدرک‌ها و داده ها درج‌گردیده روی یک تکه صفحه ترجیح می دهند. ممکن میباشد آن‌ها برای پی‌بردن به صلاحیتتان، از شما بخواهند که فرم درخواستی را لبریز نمایید یا این که تکلیفی را مربوط به وظایف کاری خویش کامل شدن فرمایید. رزومه شما، حتی طی گفتمان شغلی، نوعی ابزار کامل کننده میباشد که نقاط قوت اساسی و صلاحیتتان را علامت می دهد.

 

این قضیه علامت میدهد که شانس توفیق شما تنها به مستندات رزومه‌تان متعلق وجود ندارد، بلکه توان شما برای متقاعد‌ ساختن صاحب کار از روش یافتن کلمه ها مطلوب و برداشتن گام‌های درست نیز دلیل مؤثری در توفیق شما برای دریافت کردن شغلی میباشد که برای آن درخواست داده‌اید.

۱. از موقعیت صنعت و شغل موردنظر خویش دور اندیشی داشته باشید

یکی از دیگر از نکات مهمی که برای ورود ماهر به شغل متبوع می بایست روی آن تمرکز نمائید، این میباشد که تا چه اندازه تجارت و کار آیتم نظرتان را میشناسید. در واقع پیش از گفت‌و‌گو بهتر میباشد بدانید که مقصود سازمان و شرکتی که برای گفتگو دعوت گردیده اید چه چیزی است. به رقبا، شرایط فعلی صنعت و عامل ها مرتبط با توفیق سازمان به طور هوشمندانه در بین مذاکره ها اشاره نمائید. بایستی علامت بدهید که آشنایی خیر از تجارت پیدا نموده اید. و اساسی خیس این که توقع این وجود ندارد که بررسی های کارشناسی اعمال داده اید، همین که نشانه دهید به کمپانی آینده اهمیت داده اید، شانس شما برای کسب شرایط بیشتر می‌شود.

 

با وجود این که تجربه کاری شاید برای بخش اعظمی از موسسه ها اهمیت داراست و تصور این میباشد که آشنایی صنعت و یا این که تجارت تنها از این شیوه ممکن خواهد بود. البته در شرایطی‌که شایستگی خودتان را نشانه دهید، تصمیم صاحبکار را نیز مشقت بار خیس خواهید کرد. اکثری از دانشجو یان با دقت به وضعیت، دسترسی به شغل و یا این که تجربه شغلی ندارند، به همین خواسته سفارش میشود به مطالعه تارنما ها، خبر ها، ویژه طومار و مقالاتی که در حوزه صنعت آن‌ها بوده بپردازند و با کارفرمایان متبوع بیشتر آشنا شوند. گهگاه حتی تلاش نمائید رابطه خویش را با مدیران منابع انسانی سازمان ها بیشتر نمایید و با تمرکز و هوشمندی شایستگی های خویش را نشانه دهید.

در نقطه پايان بدین نکته قابل توجه اعتنا داشته باشید که می بایست مسیر شغلی آینده خویش را آگاهانه تعیین فرمائید، بدین ترتیب جاری ساختن آزمایش لنگرگاه شغلی را به شما توصیه می‌کنیم.

۲. کارآموز گردید

بی نقص‌کردن کارآموزی راهی عالی برای سفت‌کردن مقام و استخدام سوای سوابق فعالیت میباشد. زمانی در کنار بقیه کارگر قیمت خویش را ثابت میکنید، کارفرمایان پتانسیل شما‌را کشف می‌نمایند و در شرایطی‌که به‌اندازه کافی عملکرد نمائید، تصویری مثبت از شما در ذهن آن‌ها صورت می گیرد. در‌حالتی که برای آن‌ها این قابلیت را آماده فرمایید که فعالیت شما‌را ببینند، دیگر به رزومه شما اهمیت فراوانی نخواهند بخشید.

۳. عشق و علاقه خویش را اثبات نمائید

تک تک چیزی که برای استخدام فارغ از سوابق عمل نیاز دارید، اثبات‌کردن عشق و اشتیاقتان برای آن میباشد. چنانچه بتوانید صاحب کار را متقاعد فرمائید که عزم و علت مایحتاج را برای فعالیت در آن کمپانی دارید، به رزومه احتیاج پیدا نخواهید کرد. در رابطه اینکه چرا به آن شغل عشق دارید کلام بزنید؛ بر منافعی که برای صاحب کار دارید تمرکز فرمائید و توضیح دهید که چه طور فعالیت‌کردن در آن کمپانی، بخشی از اپ بلند‌برهه زمانی شماست؛ همینطور ازآنجاکه تجربه چشمگیری ندارید، به مهارت‌هایی اشاره فرمایید که در مکتب یا این که کالج خاطر گرفته‌اید و قابلیت و امکان جابجایی به سایر افراد را دارا‌هستند.

۴. از آنان درخواست پروژه نمایید

یک روش عالی دیگر برای استخدام فارغ از سوابق عمل این میباشد که به کارفرمایان نشانه دهید که به‌طور ظریف میدانید که چه کاری اجرا می‌دهید. باخبر‌کردن آن ها از اینکه دستی در فعالیت دارید و پروژه‌ای را با توصیه خودتان اجرا داده‌اید، به آن ها اثبات می‌نماید که به صنعت موردنظر عشق و علاقه دارید و شخص دشوار‌کوشی می‌باشید. به آن ها توصیه امداد نمایید و در پروژه‌هایشان شرکت کردن فرمائید؛ زمانی به سراغ کارفرمایان احتمالی میروید، این فعالیت جایگزین قابل قبولی برای رزومه‌تان خواهد بود.

 

۵. درستگو باشید

چرا رزومه ندارید؟ در‌حالتی که ادله آن نداشتن تجربه کاری چشمگیری میباشد، نگران نباشید. با صاحبکار روراست باشید و به آن اقرار نمایید. بخش اعظمی از کارفرمایان به استخدام عده ای که به‌طراوت فارغ‌التحصیل ‌گردیده‌اند، عشق دارا هستند؛ چراکه دوست دارا هستند مهارت‌های آنها‌را بسط دهند و علم مایحتاج را برای اجرا‌دادن فعالیت به آنان یادگرفتن دهند. این عمل راهی عالی برای رویش استعداد‌های نو و استخدام سوای سوابق فعالیت میباشد. در شرایطی که فکر‌میکنید که تجربه کاری موردنیاز را برای آن شغل ندارید، به کارفرمایان توضیح دهید که چرا می خواهید برایشان عمل نمایید و به آن ها آرم دهید که مدام مشتاق یادگیری میباشید.

 

۶. خودانگیختگی و خلاقیت داشته باشید

مهارتی که شاید برای بخش اعظمی از کارفرماها اصلی خیس از بخش اعظمی از جنبه های دیگر باشد، علت، خلاقیت و ابتکار میباشد. بر طبق این مهارت شما میتوانید نسبت به شرایط ها آنالیز قابل قبولی اجرا داده و ایده پردازی نمایید. خویش انگیختگی نیز انرژی و اشتیاق شمارا نشانه میدهد که می‌تواند تصمیم صاحبکار را برای گزینش شما بیشتر مجاب نماید. علت داشتن، مثبت نگری به آینده و مشقت بار کوشی میباشد که شما‌را در قبال اشتباهات و بحران ها پیروز می نماید.

 

۷. کانال ارتباطی خویش را توانمند نمائید

مهارت‌های متعددی وجود دارا‌هستند که شما می توانید بر طبق آنان شانس جذب شدن خویش را ارتقا دهید. مانند ارتباطات و آشنایی اشخاص، رئیس فرصت و مهارت‌های مرتبط با شغل.

 

شاید شایسته ترین روش برای استخدام فارغ از سوابق فعالیت ، برقرارکردن رابطه با متخصصان آن صنعت باشد. چنانچه کسی را میشناسید که در شرکتی عمل می‌نماید که به آن عشق و علاقه دارید، با وی رابطه برقرار نمایید و از وی بخواهید که شما‌را به مسئولان استخدام معرفی نمایند. برای اینکه اینگونه قوانینی آماده گردد، کانال ارتباطی خویش را از روش کمپانی‌کردن در رویدادهای صنعتی، کار در کانال‌های اجتماعی و اگاهی‌یافتن از ترندهای روز صنعت آیتم‌عشق و علاقه خویش کارکشته فرمایید.

 

فارغ از سخن کردن با اشخاص و داشتن کانال‌های ارتباطی، یافتن مسیر صحیح شاید طاقت فرسا به لحاظ رسد. یک کدام از سرمایه‌های اساسی که اکثری از اشخاص آن را نادیده می گیرند، ساخت‌و‌ساز کانال‌های ارتباطی میباشد. هر چه بیشتر بتوانید مهارت ارتباطی خویش را ارتقاء دهید، شانس شما برای ورود به شغل‌هایی که به ارتباط ها همگانی بالایی نیز نیاز دارا‌هستند، بیشتر می‌گردد. بخش اعظمی از وقت ها اشخاص منتظرند تا سایر افراد سراغ آنان بیایند. در حالی که سایرافراد اگاهی ندارند نیاز و یا این که غرض شما چه است. پس برای بسط کانال سازی خویش اپ داشته باشید. برای آغاز، مارک فردی خودتان را تقویت فرمایید. یادتان باشد پشت گرمی مهم‌ترین برهان برای اثر گذاری درخصوص خواهد بود.

 

اگرچه ایجاد کرد رزومه می تواند شانس شمارا در دریافت کردن شغل بیشتر نماید و بوسیله اکثری از متخصصان پیشنهاد گردیده است، مدام قابلیت و امکان استخدام شما صرفا از روش علامت‌دادن عشق و اشتیاقتان برای آن شغل وجود دارااست.

 

اخبار مرتبط