کارشناس امور اجرایی سلامت به صورت شرکتی


شرکت خدمات پیمانکاری آرکا سلامت سپاهان در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز رشته کارشناس امور اجرایی سلامت به صورت شرکتی به تعداد۴نفر جهت مدیریت امور پشتیبانی،رفاهی وتامین تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افراد واجدشرایط را از طریق سنجش توانمندیهای شغلی) آزمون کتبی (یاسنجش توانمندیهای تخصصی) مصاحبه شغلی (یا توامان پس ازطی کردن مراحل گزینش و سایر ضوابط به صورت شرکتی به شرح ذیل جذب نماید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید


این آگهی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید