مزیت های افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری به ۱۸ منطقه

مزیت های افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری به ۱۸ منطقه

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اعلام کرد

جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد گفت: اهمیت مناطق آزاد به دلیل افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری از ۸ منطقه به ۱۸ منطقه آزاد تجاری در دولت سیزدهم باعث توجه بیشتر اهمیت این مناطق شده است.

کارواشتغال بازار؛ گروه راه و مسکن: عملکرد مناطق آزاد تجاری در حالی در نشست علمی و تخصصی بررسی شد که در این نشست بر این موضوع تاکید شد که مناطق آزاد تجاری، پیوند دهنده اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی هستند.

لزوم توجه به رقبای منطقه‌ای مثل امارات و ترکیه نشان می دهد که در طراحی مناطق آزاد تجاری کشور، معافیت‌های عمومی و واردات محور، کمکی به توسعه مناطق آزاد تجاری نمی‌کند و همانطور که کارشناسان می گویند در مقابل باید برای صادرات مشوق ها و معافیت‌هایی طراحی شود که مناطق آزاد تجاری به سمت نقش اصلی خود حرکت کنند.

یکصد و چهل و پنجمین نشست علمی – تخصصی با عنوان مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری با حضــور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، صاحب‌نظران، مدیـران، کارشناسان دستگاه‌های اجــرایی ملّی و استـانی برگزار شد.

احمد جمالی، معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در نشست علمی و تخصصی عملکرد مناطق آزاد تجاری با اشاره به اینکه مناطق آزاد به این دلیل ایجاد می‌شوند که بتوانند پیونددهنده اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی باشند گفت: مناطق آزاد برای این ایجاد می‌شود که از طریق تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری به دنیا متصل شویم.

جمالی: اهمیت مناطق آزاد به دلیل افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری از ۸ منطقه به ۱۸ منطقه آزاد تجاری در دولت سیزدهم و همچنین افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی باعث توجه بیشتر اهمیت این مناطق شده است

وی به اهمیت مقوله مناطق آزاد در دولت سیزدهم اینگونه اشاره کرد و افزود: اهمیت مناطق آزاد به دلیل افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری از ۸ منطقه به ۱۸ منطقه آزاد تجاری در دولت سیزدهم و همچنین افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی باعث توجه بیشتر اهمیت این مناطق شده است؛ بنابراین باید یک تدبیری اندیشید که بتواند راهگشای فعالیت فعالان اقتصادی در این مناطق باشد.

جمالی: در دنیا ما بیش از هفت هزار منطقه محصور شده تجاری با عناوین مختلف داریم و وجود این مناطق در همه کشورهای دنیا دارای اهمیت است. عمده این مناطق آزاد تجاری در دهه‌های اخیر ایجاد شده‌اند

جمالی ادامه داد: مناطق آزاد به این دلیل ایجاد می‌شوند که بتوانند پیوند دهنده اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی باشند و برای ایفای این نقش بایستی مناطق آزاد را در تراز بین‌المللی ببینیم.

او با تاکید بر اینکه در دنیا ما بیش از هفت هزار منطقه محصور شده تجاری با عناوین مختلف داریم و وجود این مناطق در همه کشورهای دنیا دارای اهمیت است گفت: کشورهای توسعه‌یافته اهمیت بیشتری به مناطق آزاد قائل هستند و باید گفت که عمده این هفت هزار مناطق آزاد تجاری در دهه‌های اخیر ایجاد شده‌اند که تحقیقات نشان داده است این موضوع نشان از اهمیت مناطق آزاد تجاری دارد.

مشوق‌های مختلفی در دنیا برای مناطق آزاد وجود دارد که انواع مختلف این مشوق‌ها با ترتیب اهمیت مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، مقررات گمرکی ویژه، تسهیل سرمایه‌گذاری، شرایط ترجیحی کاربری اراضی و تسهیل تجارت را شامل می‌شود

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، در مورد مشوق‌هایی که امروزه در دنیا برای مناطق آزاد قائل شده اند ادامه داد: مشوق‌های مختلفی در دنیا برای مناطق آزاد وجود دارد که انواع مختلف این مشوق‌ها با ترتیب اهمیت مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، مقررات گمرکی ویژه، تسهیل سرمایه‌گذاری، شرایط ترجیحی کاربری اراضی و تسهیل تجارت را شامل می‌شود.

نسبت به اکثر کشورهای همسایه مشوق‌های مناطق آزاد در کشور ما کمتر از سایر کشورها است

او افزود: در مطالعاتی که در کشور در مورد مشوق‌های مالیاتی و مقایسه آن با کشورهای همسایه انجام شده است نشان می‌دهد که تقریباً نسبت به اکثر کشورهای همسایه مشوق‌های مناطق آزاد در کشور ما کمتر از سایر کشورها است. در اعطای مشوق‌های مالیاتی نیز عواملی چون مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات کارکنان واحدهای مختلف سازمان‌های مرتبط با مناطق آزاد و ایجاد مشوق برای توسعه گردشگری مؤثر هستند.

جمالی ادامه داد: ما مناطق آزاد را ایجاد می‌کنیم که از طریق تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری به دنیا متصل شویم تا بتوانیم از دریچه مناطق آزاد راحت‌تر با دنیا تعامل داشته باشیم و لازمه توسعه بیشتر مناطق آزاد این است که فعالان اقتصادی بیشتری را به مناطق آزاد جذب کنیم.

افضلی: نام مناطق آزاد در تمامی کشورهای دنیا با مشوق‌ها مأنوس و عجین شده است و در اکثر کشورهای دنیا مشوق‌های مالیاتی و انواع مشوق‌های دیگر برای مناطق آزاد هم در تعریف و هم در اجرا دنبال می‌شود

در ادامه این نشست علی افضلی؛ مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارائی گفت: مناطق آزاد در کشورهای درحال‌توسعه سه هدف اصلی شامل صادرات، تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دنبال می‌کنند. نام مناطق آزاد در تمامی کشورهای دنیا با مشوق‌ها مأنوس و عجین شده است و در اکثر کشورهای دنیا مشوق‌های مالیاتی و انواع مشوق‌های دیگر برای مناطق آزاد هم در تعریف و هم در اجرا دنبال می‌شود.

اعطای مشوق‌های مالیاتی در مناطق آزاد نیاز جدی است؛ اما در کنار آن اعتقادی به اعطای معافیت عام نداریم

وی ادامه داد: ما معتقد هستیم که اعطای مشوق‌های مالیاتی در مناطق آزاد نیاز جدی است؛ اما در کنار آن اعتقادی به اعطای معافیت عام نداریم.

او با اشاره به اینکه باید تفاوتی بین نرخ‌های مشوق‌های مالیاتی وجود داشته باشد تاکید کرد: باید طراحی معافیت‌ها در مناطق آزاد به شکلی باشد که به توسعه مناطق آزاد کمک کند.

وی گفت: علاوه بر محدودیت زمانی که وجود دارد باید به محل و جایگاه تأسیس منطقه آزاد نیز توجه شود. باید در راستای جهت‌دهی به فعالیت‌های مناطق آزاد یک تفاوتی بین نرخ‌های مشوق‌های مالیاتی وجود داشته باشد و این معافیت‌ها نیز یک ارتباطی با سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت طرف‌های خارجی داشته باشد.


این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید