گیر کم بودن پرستار کجاست؟ جزییات دعوای دو سازمان دولتی برای استخدام پرستار!

گیر کم بودن پرستار کجاست؟ جزییات دعوای دو سازمان دولتی برای استخدام پرستار!

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت:باید دعوای سازمان برنامه، امور استخدامی و وزارت بهداشت درباره جذب پرستار تمام شود. وزارت بهداشت می‌گوید ۱۲۰ هزار نیرو کم داریم؛ در مقابل سازمان امور اداری می‌گوید ما ظرفیت دادیم و باید آن را پُر می‌کردید

کارواشتغال به گزارش همشهری‌آنلاین ، محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره «میزان افزایش ظرفیت پرستار»، بیان داشت:‌ بحث ما این است که چرا باید پرستار قربانی دعوای سازمان برنامه و و زارت بهداشت شود. سازمان برنامه می‌گوید ما به شما زیاد مجوز استخدامی دادیم اما خوب استفاده نکردید و وزارت بهداشت نیز می‌گوید کم مجوز دادید.

وی ادامه داد: می‌گوییم سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و وزارت بهداشت ابتدا باید این میثاق را به وجود آورند و اینکه به ازای هر تخت یا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت یا حتی به ازای هر تعداد پزشک باید چه تعداد پرستار داشته باشیم و از هر گروه پرستاری چقدر داشته باشیم؟ این در همه جای دنیا دارای استانداردهای خاص خودشان است و ما نیز باید داشته باشیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ابراز کرد:‌ این باید تعریف شود؛ یا دعوای سازمان برنامه، امور اداری و استخدامی و وزارت بهداشت تمام شود. الان مثلا وزارت بهداشت می‌گوید ۱۲۰ هزار نیرو کم داریم؛ یعنی پست سازمانی خالی است؛ در مقابل سازمان امور اداری می‌گوید ما ظرفیت دادیم و باید آن را پر می‌کردید.

میرزابیگی یادآور شد:‌ اگر در هر دانشگاه علوم پزشکی بررسی کنید می‌بینیند تعداد نیروی پشتیبانی‌اش بیشتر از پرستار است؛ حداقل دو سه برابر؛ در صورتی که در همه دنیا این برعکس است و معمولا نیروی بالینی و پرستاری بیشتر از نیروی پشتیبانی است.

وی اضافه کرد:‌این تعارض وزارت بهداشت با سازمان‌ استخدامی باید از بین برود؛ یک میثاقی مشخص کنند و باید یک غربال صورت گیرد تا افراد سرجای خود بنشیند تا کمبودها شفاف شود و تعداد و مکان کمبود پرستار مشخص شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری خاطرنشان کرد:اکنون ممکن است در تهران با کمبود پرستار روبرو باشیم اما مثلا در سبزوار، تربت حیدریه و … این طور نباشد؛ دلیل این است که بر اساس استانداری نیرو نچیندیم، اما اکنون عزم خود را بر این استاندارد قرار دادیم.

میرزابیگی تصریح کرد:‌اگر این استاندارد جوابش این بود که ظرفیت اضافه شود خب باید اضافه شود، اما اگر جوابش این بود که اضافه نشود؛ مثلا در شهرهای کوچک کم شود و به تهران بیاید، فقط یک جابجایی ظرفیت اتفاق بیفتد.

وی ابراز کرد: در نتیجه یک ساماندهی اساسی نیاز است و این مستلزم است تا سازمان برنامه، امور اداری و استخدامی و وزارت بهداشت یک میثاق واحد به عنوان استاندارد نیروی انسانی داشته باشند.

 


این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید